Lịch

Liên kết Website

RSS

Số lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay960
mod_vvisit_counterHôm Qua0
mod_vvisit_counterTuần Này960
mod_vvisit_counterTuần Trước5412
mod_vvisit_counterTháng Này18086
mod_vvisit_counterTháng Trước32434
mod_vvisit_counterTất Cả1243954

Online (20 minutes ago): 16

Login FormBảo vệ dữ liệu hệ thống

21px; left: -18px; position: relative;" allowtransparency="true" frameborder="0">


Báo cáo sơ kết công đoàn In Email
Thứ năm, 22 Tháng 12 2011 03:56

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         QUẬN THỦ ĐỨC                                               Độc lập   -   Tự do   -   Hạnh phúc

  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

                  - oOo -

                 Số : 76/CĐGD                                      Thủ Đức, ngày 12 tháng 12 năm 2011

   Về hướng dẫn báo cáo sơ kết

  Học kỳ I -  năm học 2011- 2012

                                              Kính gửi : Chủ tịch Công đoàn cơ sở các trường Mầm non,

                                                Mẫu giáo (CL, TT), Tiểu học, THCS và các đơn vị trực thuộc.

Căn cứ văn bản số 192/HD-CĐGD ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố về Hướng dẫn báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2011 – 2012;

Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục gửi đến CĐCS đề cương Báo cáo sơ kết Học kỳ I/ năm học 2011 – 2012.

Căn cứ vào đề cương Báo cáo này Ban Chấp hành CĐCS thực hiện viết Báo cáo sơ kết Học kỳ I/ năm học 2011 – 2012 (đúng mẫu) với yêu cầu ngắn gọn, tránh diễn giải dài dòng, cung cấp đầy đủ, chính xác số liệu (lưu ý xem kỹ cột đơn vị tính – Người lập số liệu phải kiểm tra và chịu trách nhiệm về báo cáo của mình). Lưu ý :

§          Biểu mẫu tải từ trang Web của Phòng Giáo dục và Đào tạo: (Download tại đây)  

§          Báo cáo số liệu thực hiện bằng file Excel rời

§    Báo cáo tình hình hoạt động theo mẫu bằng file Word rời.

§    Nội dung báo cáo cần đánh giá xác đúng tình hình hoạt động, nêu được tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, những hoạt động sáng tạo tại đơn vị và các kiến nghị cụ thể.

§    Thời gian nộp báo cáo file Excel: bằng văn bản và chuyển mail qua địa chỉ: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , hạn chót : Thứ sáu 30 tháng 12 năm 2011. Báo cáo file Word (bằng văn bản) gởi vào ngày 03/01/2012.

Rất mong các đồng chí gửi báo cáo về Công đoàn Giáo dục đúng hạn định, giúp cho Ban Thường vụ CĐGD báo cáo kịp thời về Công đoàn ngành Giáo dục.

  Nơi nhận:                                                                            TM. BAN THƯỜNG VỤ

 - Như trên ;                                                                                     CHỦ TỊCH

 - Lưu.

                                                                                                   Trần Thị Diệp

 

 

 

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH

TRONG BÁO CÁO SƠ KẾT VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC

(File Word : Theo Mẫu quy định của Công đoàn Giáo dục Việt Nam – áp dụng từ 2010)

1. NỘI DUNG BÁO CÁO :

1.1. Đánh giá phong trào cán bộ, công chức trong học kỳ/ năm học.

- Đặc điểm tình hình của đơn vị.

- Tình hình cán bộ, công chức : đời sống, thu nhập, việc thực hiện chế độ chính sách, tư tưởng, tâm trạng trước tình hình của đất nước, của xã hội, của ngành.

1.2. Đánh giá hoạt động của công đoàn tập trung vào các chương trình trọng tâm sau :

Chương trình I : Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống nhà giáo và lao động trong ngành, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, phục vụ CNH - HĐH đất nước.

- Về phối hợp với chính quyền đồng cấp kiểm tra giám sát và kiến nghị những chính sách hiện hành đối với nhà giáo và lao động được thực hiện đúng, đủ và kịp thời, số lần kiểm tra, hình thức kiểm tra, nội dung kiểm tra, kết quả cụ thể.

- Công tác phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại các đơn vị

- Phát huy quy chế dân chủ, tổ chức Hội nghị CB-CC, Đại hội CNVC, Hội nghị Người lao động.

- Vai trò của công đoàn trong lĩnh vực tham gia quản lý ngành, đơn vị, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trường học.

- Hoạt động chăm lo và tự chăm lo đời sống cho cán bộ, giáo viên : nêu các hình thức và số lần cụ thể…

- Các chế độ chính sách của địa phương, đơn vị đang thực hiện.

- Tình hình thực hiện các chế độ chính sách của nhà giáo, lao động những thuận lợi, khó khăn.

- Công tác kiểm tra Bảo hộ lao động và An toàn vệ sinh lao động trong các cơ sở giáo dục.

- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhà giáo, lao động công tác vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn

- Những hành vi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, thân thể, quyền lợi hợp pháp của nhà giáo và lao động trong ngành, cách xử lý của các cơ quan chức năng, vai trò của tổ chức công đoàn trong cách giải quyết.

Chương trình II : Xây dựng, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm thực hiện nhiệm vụ - Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo - của ngành.

- Phối hợp với chính quyền đồng cấp tiếp tục thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

-  Phối hợp với chính quyền triển khai đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và quản lý giáo dục.

- Phối hợp với chính quyền tham gia có hiệu quả về xây dựng quy hoạch cán bộ, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên, công nhân, viên chức.

- Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức.

- Tham gia xây dựng đổi mới công tác tài chính, nội quy, quy chế cơ quan đơn vị, quy chế chi tiêu nội bộ.

Chương trình III : Vận động, tổ chức các nhà giáo và lao động trong ngành tích cực tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn, nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành.

- Tổ chức thực hiện và triển khai phong trào thi đua

- Vai trò của công đoàn trong việc thực hiện các cuộc vận động

- Công tác nữ công

- Công tác xã hội hoá giáo dục

- Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm

Chương trình IV : Đổi mới tổ chức, tăng cường công tác kiểm tra nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

- Về công tác củng cố, ổn định hệ thống công đoàn các cấp, sinh hoạt tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, đánh giá xếp loại.

- Bồi dưỡng, nâng cao năng lực hoạt động của cán bộ công đoàn các cấp.

- Tổ chức phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tham gia xây dựng Đảng, kế hoạch bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

- Xây dựng quy chế phối hợp hoạt động với chuyên môn.

- Quy chế hoạt động của Ban chấp hành, uỷ ban kiểm tra

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cho từng năm, toàn khoá

- Công tác chỉ đạo của Ban Chấp hành CĐCS đối với hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

2. ĐÁNH GIÁ CHUNG :

- Nêu những thành tích nổi bật của đơn vị.

- Những tồn tại, khuyết điểm trong quá trình thực hiện.

- Những khó khăn bất cập hiện chưa giải quyết

- Những kiến nghị với : Đảng, Nhà nước, Công đoàn cấp trên

- Bài học rút ra kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, thực hiện

                                                                                                

                                                                                               TM. BAN CHẤP HÀNH

                                                                                                            CHỦ TỊCH

                                                                                           (Ký, ghi rõ Họ, tên & đóng dấu)

 
“XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN - HỌC SINH TÍCH CỰC”
“MỖI THẦY, CÔ GIÁO LÀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO”